Катерина Спасовска

Катерина Спасовска

Катерина Спасовска

Катерина Спасовска е дипломиран доктор на медицина и магистер по медицински науки. Oд 2011 година е вработена како лекар на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје. Инаку член е на ХЕРА од нејзиното основање во 2001 година.

Во рамките  на својот ангажман, има работено како координатор на повеќе проекти како: Инфо-линија за ХИВ/СИДА, Едукација на наставен кадар за ТБЦ, а особено на проектот за доброволно советување и тестирање за ХИВ (ДСТ). Дополнително е советувач на инфо-линијата, врснички едукатор и тренер за врсничка едукација, тренер за ДСТ и советувач на лица кои живеат со ХИВ. Во рамките на својот ангажман, во два наврати има спроведено евалуација на теренското и стационарното тестирање за ХИВ. Има учествувано и во изготвување на апликациите за грантот на Глобален фонд за рунда 7 и рунда 10.

Дополнително, таа е коавтор на повеќе публикации како Прирачник за ДСТ, Превенција на професионална експозиција на ХИВ, Превенција на вертикална трансмисија на ХИВ и сл. Во 2006 година, таа станува стипендист на владата на САД и поминува едногодишна програма за професионалци од областа на ХИВ/СИДА и јавно здравје во Атланта, САД. Во моментов работи како советувач за лицата кои живеат со ХИВ и како советувач пред и по ХИВ тестирање, во советувалиштето за ХИВ при клиниката. Од јуни 2013 година е избрана за член на Управниот одбор на ХЕРА.