Iva Mihajllovska

Iva Mihajllovska

Iva Mihajllovska

Më shumë se 12 vjet e inkuadruar dhe në mënyrë aktive kontribuon në punën e sektorit civil në fushat e mbrojtjes sociale dhe zhvillimit social, duke filluar si pjesëmarrëse, trajnuese, e pastaj edhe si përfaqësues për avancimin e politikave për të rinjtë, gratë dhe bashkësitë e margjinalizuara.

Krahas kësaj, me punën e vet të avokimit, në mënyrë aktive merret edhe realizon hulumtime për të drejtat e fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara në fushat e arsimit, mbrojtjes sociale dhe shëndetësore.

Nga viti 2011 punon në Departamentin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe personave me aftësi të kufizuara te Avokati i Popullit.

Te HERA është e inkuadruar në pothuaj të gjitha aktivitetet programore, ndërsa nga viti 2013 është anëtare e Këshillit drejtues.