Goran Jakimoski

Goran Jakimoski

Goran Jakimoski

Goran Jakimoski është duke përfunduar studimet universitare në Fakultetin Teknologjik Metalurgjik të Institutit të Inxhinierisë së Procesit Kimik në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodij” në Shkup.

Eksperiencën e punës e ka nisur në vitin 2015 në një hotel me renome, ku ka punuar pak më pak se 7 vite. Nga nëntori i vitit 2022, ai fillon të punojë në HERA si asistent administrativ.