Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska filloi të punojë në HERA nga viti 2014, si koordinatore projekti, me fokus të veçantë në parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi i komunitetit LGBTI. Interesi i saj janë të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e tyre, mundësi të barabarta dhe eliminimi i diskriminimit përmes avokimit, analizave dhe hulumtimeve të gjendjeve aktuale.

Studimet juridike i kreu në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, ku edhe jeton, Pjesën më të madhe të përvojës së punës e ka fituar në periudhën 2003-2014 në Institutin “Evro-Ballkan”, ku ka punuar si projekt koordinatore e një numri të madh të projekteve në Qendrën për hulumtime për studime gjinore. Gjithashtu, i ka koordinuar edhe studime gjinore pas diplomimit. Më tej, pas shndërrimit të Institutit në Universitet, si sekretare gjeneralë ka qenë e angazhuar për punë juridike dhe administrative në Universitet. Në periudhën 2011-2013 ka qenë koordinatore akademike e Universitetit veror të Ohrit.

Dragana nga viti 2015 është anëtare e HERA.