Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska

Dragana Karovska Çemerska filloi me punë në HERA në vitin 2014 si koordinatore e projekti, fokus i të cilit ishte pengimi dhe mbrojtja nga diskriminimi i LGBT bashkësisë. Interesimi i saj janë të drejtat e njeriut dhe mbrojtja e tyre, sigurimi i mundësive të barabarta dhe eliminimi i diskriminimit përmes avokimit, analizave dhe hulumtimeve të gjendjeve aktuale.

Studimet juridike i kreu në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” pranë Universitetit “Shën Qirili dhe Metodi” në Shkup, ku edhe jeton. Pjesën më të madhe të përvojës së punës e ka fituar në periudhën prej vitit 2003 deri në vitin 2014 në Institutin “Evro-Ballkan”, ku ka punuar si koordinatore projekti në një numër të madh projektesh në Qendrën hulumtuese për studime gjinore. Po ashtu, ajo i ka koordinuar edhe studimet gjinore pas diplomimit pas themelimit të tyre. Më tej, pas shndërrimit të Institutit në Universitet, si sekretar gjeneral ka qenë e angazhuar për punët juridike dhe administrative në Universitet. Në periudhën prej vitit 2001 deri më 2013 ka qenë koordinatore akademike në Universitetin veror të Ohrit.

Prej vitit 2015, Dragana është anëtare e HERA.