Dragana Drndarevska

Dragana Drndarevska

Dragana Drndarevska

Dragana Drndarevska është juriste, feministë dhe aktiviste për të drejtat e bashkësive të margjinalizuara. Në vitin 2009 u diplomua në studimet e jurisprudencës, pas çka vazhdoi në studimet master nga fusha e të drejtës ndërkombëtare. Fokus i punës së saj janë të drejtat e njeriut, mbrojtja nga diskriminimi dhe të drejtat shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara (LGBTI, punëtorët seksual, përdoruesit e drogave dhe personat të ciklet jetojnë me HIV).

Karrierën e punës e filloi në Këshillin nacional për barazi gjinore – LOGM. Në vitin 2016/2017 Dragana ishte pjesë e zyrës ekzekutive e HERA ku punoi në avancimin e mbrojtjes nga diskriminimi i bashkësive të LGBTI. Nga viti 2013, Dragana është pjesë e ekipit të Koalicionit “Të drejtat seksuale dhe shëndetësore të bashkësive të margjinalizuara”.

Nga maji i vitit 2017 është anëtare e Këshillit drejtues të HERA.