Драгана Дрндаревска

Драгана Дрндаревска

Драгана Дрндаревска

Драгана Дрндаревска е правничка, феминистка и активистка за правата на маргинализираните заедници. Во 2009 година има дипломирано на правни студии, по што продолжува на мастер студии од областа на меѓународното право. Во фокус на нејзината работа се човековите права, заштитата од дискриминација и здравствените права на маргинализираните заедници (ЛГБТИ, сексуални работници, корисници на дроги и лица кои живеат со ХИВ).

Работната кариера ја има започнато во Националниот совет за родова рамноправност – СОЖМ. Во 2016/17 година Драгана беше дел од Извршната канцеларија на ХЕРА каде што работеше на унапредувањето на заштитата од дискриминација на ЛГБТИ заедницата. Од 2013 година, Драгана е дел од тимот на Коалиција „Маргини“.

Од мај 2017 година е членка на Управниот одбор на ХЕРА.