Damjan Nikollov

Damjan Nikollov

Damjan Nikollov

Damjan Nikollov është punësuar në HERA nga viti 2008. Filloi si vozitës për HIV këshillues dhe testim në terren. Për momentin është asistent i projektit për HIV testim vullnetar dhe të besueshëm, dhe është asistent administrativ në organizatë. Pothuaj është inkuadruar në të gjitha programet e HERA përmes sigurimit të logjistikës për evenimente dhe shërbime të HERA.

Në biografinë e tij ka shënuar edhe një përvojë pune në OJQ gjermane ZFD në vitin 2002.

Damjan është absolvent në Fakultetin për Shkenca Politike në Universitetin “Shën Qirili dhe Metodi”.