Дамјан Николов

Дамјан Николов

Дамјан Николов

Дамјан Николов е вработен во ХЕРА од 2008 година. Започна како возач за теренското ХИВ советување и тестирање. Во моментов е асистент на проектот за доброволно и доверливо ХИВ тестирање и е административен асистент на организацијата. Вклучен е во речиси сите програми на ХЕРА преку обезбедување на логистика за настаните и сервисите на ХЕРА.

Во својата биографија има забележано и едно работно искуство во германската НВО „Форум ЗФД“ во 2002 година.

Дамјан е апсолвент на Факултетот за политички науки при Универзитетот „Св. Кирил и Методиj“.