Ангела Илоска

Ангела Илоска

Ангела Илоска

Ангела Илоска е aпсолвент на Медицинскиот факултет – Скопје, член на ХЕРА од 2017 година и поранешен претседател на Комисијата за наука при Студентскиот парламент на Медицинскиот факултет.

Од средношколските денови се вклучува во младински активизам преку локални и национални младински програми и организации, фокусирани на пристап кон здравствени услуги со фокус кон споделување на веродостојни информации поврзани со сексуалното и репродуктивно здравје и права на младите.

Во моментов работи како врснички едукатор на ХЕРА и волонтер во Ковид – контакт центар при Центарот за јавно здравје. Ангела е членка на Управниот одбор на ХЕРА од 2020 година.