Andrijana Papiq Mançeva

Andrijana Papiq Mançeva

Andrijana Papiq Mançeva

Andrijana Papiq Mançeva është diplomuar në Katedrën për përkthim dhe interpretim në Fakultetin Filologjik në Shkup në vitin 2008, pas çka punon si përkthyese e pavarur nga gjuha frënge dhe angleze. Nga viti 2010 është pjesë e Festivalit të filmit dokumentar kreativ “MakeDoks” kryesisht si autore dhe përkthyese e përmbajtjeve dhe redaktore e katalogut të filmit.  Aftësitë organizative dhe komunikuese i zhvillon dukshëm në CRIS “Studiorum”, në fushën e mediave të reja dhe politikat shëndetësore dhe menaxhment, ku punon nga viti 2012 deri 2016.

Në HERA punon nga shtatori i vitit 2017 si koordinatore për komunikime.