Qytetarët zakonisht kanë marrëdhënie seksuale të pambrojtur dhe ende nuk ka asnjë kontraceptiv modern në listën pozitive të barnave