(Македонски) Пресудата против Аида Чоровиќ – застанување на страната на оние коишто ги афирмираат воените злосторства