91 организација од целиот свет го потпишаа писмото за поддршка