(Македонски) Барање за прибирање понуди за закуп на билборди