(Македонски) Барање за прибирање понуди за изработка и емитување на видеоспот