(Македонски) Барање за прибирање понуди за продукција на видеа