Барање за прибирање понуди за графичко уредување на прирачник за ССО