(Македонски) Барање за прибирање понуди за видео продукција