(Македонски) Jавен повик за Дизајн и спроведување на теренско истражување и анализа на ставовите и перцепциите на граѓаните за родовата еднаквост, со посебен нагласок на младите лица