(Македонски) Анализа на социо-економската и состојбата поврзана со репродуктивното здравје кај Ромките за време на ковид-19