(Македонски) Анализа на коментарите и препораките од Извештајот на ЕК за 2020 година за Република Северна Македонија