(Македонски) Поради скратениот буџет за здравство, ќе имаме смртни случаи што можат да се спречат и далеку поголеми трошоци за здравствена заштита во иднина