(Македонски) Реакција на Мрежата за заштита од дискриминација до Собранието