(Македонски) 60 години Меѓународна федерација за планирано родителство