Kumtesë me rastin e 28 Shtatorit – Dita globale për aksion për qasje deri te aborti i sigurt dhe legal