Х.Е.Р.А. и Здружението на гинеколози опстетричари на Македонија бараат да биде сопрена Кампањата за објаснување на последиците од абортусот„Избери живот – Имаш право на избор“