11.12.2015

Форум театар „Пробај ги моите чевли“

На 9 и 10 декември 2015 год. во „Салон 19 19“ во Скопје и во Театарот во Куманово се одиграа две претстави од форум театарот „Пробај ги моите чевли“ во организација на граѓанските организации ХЕРА, НРЦ, Дендо Вас, Надеж и Кхам – Куманово. Целта на одржувањето на претставите, кои беа одиграни од аматерска актерска екипа,  беше преку креативен начин да се подигне нивото на емпатија кај здравствените работници од една страна и кај ромската заедница од друга. Односно, преку промена на наративите кон пациентите Роми, да се подобри комуникацијата и нивото на соработка меѓу докторите и Ромите.

Za web

На одигрувањето на театарските претстави во Скопје и Куманово беа присутни гинеколози и матични лекари, медицински сестри, претставници од Институтот за јавно здравје, од граѓански организации, како и од ромската заедница во овие два града.

Форум театарот беше одбран како театарска форма токму поради тоа што дозволува низ интеракција со публиката да се пренесат информации и да се менуваат ставови и однесување. Преку дискусијата и активното вклучување на публиката, која е составен дел и еден од играчите во форум театарот, беше констатирано дека претставата имаше големо влијание и врз двете страни и ја постигна целта. Преку играните ситуации, и здравствените работници и Ромите, детектираа и се согласија дека имаат слабости кои доведуваат до конфликтни ситуации. Како препорака од форумот и дискусијата произлезе заклучокот дека е потребно во наставните програми да биде застапена наративната медицина како посебен предмет со кој ќе се подобри заемната комуникацијата. Поточно, преку развивање на вештини и запознавање со културата и традицијата на населението, кај докторите да се развие прилагодувањето кон културните навики на пациентите.

Одигрувањето на форум театарот „Пробај ги моите чевли“ беше еден дел од проектот за промена на наративите кај здравствените работници спрема пациенти Роми, кој од април 2015 година беше остваруван од страна на ХЕРА во соработка со Национален Ромски Центар (НРЦ), Дендо Вас, Надеж и Кхам – Куманово. Во рамките на овој проект, покрај форум театарот, беше реализирана работилница за сензитивизирање на здравствени работници и беа одржани фокус групи со претставници од ромската заедница и медицински персонал. Како резултат на овие активности, беа развиени и стрип постери за промена на наративите и разбивање на стереотипите кон пациенти Роми, кои потоа беа изложени во лекарски ординации и беа објавени во дневен печат.

Аматерската актерска екипа беше водена од актерката и режисерка Санела Емин и експертот за форум театар Владо Караев, и без нивниот придонес во подготовките и целокупниот процес, изведбата на форум театарот немаше да биде толку успешна.

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Процена на знаењето, ставовите, практиките и потребите на пратениците во Собранието на Република Македонија во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и заштитата од дискриминација

ХЕРА и Коалиција „Маргини“ спроведоа истражување со цел да ги испитаат знаењата, ставовите, капацитетите, практиките и потребите на актуелните народни избраници и избранички во врска со човековите права на ЛГБТИ луѓето и нивната заштита од дискриминација.

Повеќе »

Отворен ден ХЕРАМлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да им се придружат! Ако си активист, ако си млад од 17-21 година, ако сакаш да дознаеш повеќе за сексуално и репродуктивно здравје, ако сакаш и твоите врсници да знаат повеќе, придружи ни се на отворениот ден и дознај повеќе! Сакаш да го искористиш твоето време за нешто различно од досегашното […]

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Конкурс за вработување проектен/на асистент/ка на определено време

Х.Е.Р.А. – Асоцијација за здравствена едукација и истражување објавува конкурс за вработување на определено време на асистент/ка на проектот „Зголемување на националните капацитети за креирање и имплементирање политики за сексуално и репродуктивно здравје на принцип на човекови права, вклучително во хуманитарни и кризни состојби”, поддржан од Фондот за население на Обединетите нации (УНФПА).

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) Center for Institutional Development - CIRa http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - H.E.R.A. All rights reserved.