Стриминг во живо на младинската конференција за контрацепција