Соопштение – Јавен час по Сеопфатно сексуално образование