(Македонски) Соопштение по повод Меѓународниот ден на човековите права – 10 декември