(Македонски) Соопштение по повод конференцијата за стандардизирани услуги за семејно насилство