(Македонски) Соопштение по Конференцијата за корпоративна одговорност за одржливост на Младинските центри „Сакам да знам“