(Македонски) „Септемвриско потсетување за безбедно водење љубов“