Работилница за професионалци и здравствени работници во полето на репродуктивното здравје на жените со попреченост