(Македонски) Продолжен повик за вработување на правен советник