Fusha programore: HIV

1. Çfarë kemi arritur deri tani:

 • Më tepër se 10.000 shfrytëzues anembanë vendit kanë kuptuar për HIV statusin e tyre në ambulancat mobile të HERA për testimin vullnetar të HIV.
 • Janë akredituar 65 persona nga 16 shoqata si këshillues për këshillim vullnetar dhe të besueshëm dhe HIV testimi.
 • U themelua Platforma për qëndrueshmëri të programeve për parandalim, kujdes dhe mbështetje nga HIV ku janë anëtarë 16 organizata qytetare, të cilët janë aktor kryesor në proceset e tranzicionit nga financimi ndërkombëtar drejt atij vendor për HIV.
 • U realizuan 8 fushata vjetore për ngritjen e vetëdijes për HIV testimin mes popullatës në Maqedoni.
 • U realizua vlerësimi i kapaciteteve të organizatave qytetare të cilat zbatojnë programe për HIV, të mbështetura nga Fondi Global.
 • U realizua hulumtimi i nevojave për njerëzit që jetojnë me HIV, 2014.
 • U forcuan kapacitetet e bashkësisë të personave që jetojnë me HIV, që rezultoi me themelimin e organizatës SË BASHKU MË TË FUQISHËM, në vitin 2013.
 • Në vitin 2012 u formua grupi i parë ndërpartiak parlamentar për HIV, anëtarësimi i të cilit përtërihet në pajtim me përbërjen parlamentare, qëllimi i të cilit është avancimi i gjendjes së HIV dhe shëndeti seksual dhe riprodhues, dhe është anëtare e Forumit Parlamentar Evropian për popullatë dhe zhvillim.
 • U përgatit Doracaku për këshillim vullnetar dhe HIV testim.
 • U realizua hulumtimi për parandalimin e HIV mes vajzave të reja dhe grave.
 • U realizua hulumtimi për parandalimin e HIV mes të rinjve të cilët kanë seks me meshkuj.
 • U përgatit Doracaku për deputetët e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë – HIV na prek të gjithë.
 • U realizua vlerësimi i nevojave të personave që jetojnë me HIV në Republikën e Maqedonisë në vitin 2009.
 • U forcuan kapacitetet e meshkujve të cilët kanë seks me meshkuj, që rezultoi me themelimin e organizatës EGAL – barazi për gejët dhe lesbiket, në vitin 2007.
 • Rëndësia për shërbimet për testim vullnetar të HIV, parandalimin e HIV dhe kujdesi mes meshkujve që kanë seks me meshkuj dhe personat që jetojnë me HIV janë njohur në tre strategjitë për HIV.

 

2. Partnerët:

 • Fondi global
 • AIDS Healthcare Foundation
 • National Democratic Institute
 • 16 shoqata nga 11 qytete (EGAL, “Doverba”, HOPS, VIA VITA, “Izbor”, Opsioni Ohër, Kryqi i Kuq Prilep. Kryqi i Kuq Veles, Zona Veles, Zona Kavadar, Klubi rinor, Puls. Qendra për Zhvillim për Avancim dhe Zhvillim t Jetës Publike, HELP, SË BASHKU MË TË FUQISHËM, EPG
 • Platforma për qëndrueshmëri të programeve për parandalim, kujdes dhe mbështetje për HIV

 

3. Personi për kontakt

Elizabeta Bozhinoska
elizabeta.bozinoska@hera.org.mk

Vesna Ilievska Utevska
vesna.ilievska@hera.org.mk

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.