Fusha programore: Edukimi seksual gjithëpërfshirës (ESGJ)

1: Çfarë kemi arritur deri tani: 

 • U realizua analiza për nevojat e arsimtarëve, prindërve dhe nxënësve dhe për përmbajtjet ekzistuese në programet mësimore për shëndetin seksual de riprodhues (SHSR) (shih më tepër këtu).
 • U realizua analizë për atë se sa të rinjtë mund të mësojnë për SHSR në shkollë.
 • Me institucionet kyçe përgjegjëse u përgatit Korniza për edukimin seksual gjithëpërfshirës (ESGJ).
 • 48 shoqata të qytetarëve nënshkruan peticion deri te ministri i Arsimit dhe shkencës për zbatimin e ESGJ.
 • U realizua trajnim bashkë me organizatën Rutgers nga Utrehti, Holandë, me profesorë të katedrave të ndryshme të Fakultetit Filozofik për edukimin seksual gjithëpërfshirës
 • Prej profesorëve të Fakultetit Filozofik u përgatit përmbledhje e teksteve për seksualitetin, Aspekte të seksualitetit dhe edukimi seksual.
 • U përpilua doracak për arsimtarët e shkollave fillore.
 • U rishikua programi i brendshëm për ESGJ duke i përdorur veglat e IPPF dhe UNESKO
 • U përgatit edhe Doracaku për edukatorët moshatarë.
 • HERA ka 20 edukatorë të akredituar , të cilët në vitin 2015-16 organizuan edukim seksual gjithëpërfshirës për 200 nxënës të shkollave të mesme të Shkupit
 • Evaluimi i ESGJ tregoi se efekti është i lartë, që tregon se te nxënësit kanë ndodhur ndryshime në qëndrimet e tyre dhe niveli i informimit.
 • Komisioni për mundësi të barabarta të meshkujve dhe grave në Kuvendin e RM disa herë rekomanduan zbatimin e ESGJ
 • 4 strategji nacionale aktuale të miratuara nga Qeveria e RM rekomandojnë zbatimin e ESGJ

2. Partnerët

 • Federata Ndërkombëtare për Planifikim të Familjes
 • Fakulteti Filozofik, Shkup, Universiteti “Shën Qirili dhe Metodi”
 • Platforma rinore për ESGJ, ku përveç HERA anëtarë janë edhe: NMSM, JEF,HOPS, MOF, Y-PEER, Të rinjtë munden, Hijet de retë dhe Dalja.

3.Personi për kontakt

Meri Cvetkovska
meri.cvetkovska@hera.org.mk

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.