Fusha programore: Seksualiteti dhe personat me aftësi të kufizuara

1. Çfarë kemi arritur deri tani:

 • U përgatit Politika për seksualitetin dhe personat me aftësi të kufizuar.
 • U botua Doracaku për zbatimin e ESGJ, edukimi i personave me pengesa intelektuale, i dedikuar për prindërit/kujdestarët dhe ekspertët.
 • Edukime dhe këshillime për seksualitetin dhe shëndetin seksual dhe riprodhues me personat me pengesa intelektuale dhe trupore, si dhe me punëtorët shëndetësor, prindërit dhe të punësuarit në qendrat ditore dhe institucionet të cilat punojnë dhe përkujdesen për personat me aftësi të kufizuar.
 • U zbatua Hulumtimi për vlerësim të nevojave nga ESGJ të personave me pengesa trupore.
 • U zbatua hulumtimi për gjendjet lidhur me ESGJ te personat me aftësi të kufizuara, lidhur me imple,entimin e konventës së KB për të drejtat e personave me aftësi të kufizuara.
 • U botua broshura për shëndetin riprodhues te gratë me pengesa trupore, i dedikuar për gratë me pengesa trupore.
 • U botua broshura për shëndetin riprodhues te gratë me pengesa trupore, i dedikuar për punëtorët shëndetësor.
 • Plotësimi i programeve mësimore për psikologët, punëtorët social dhe defektologët e Fakultetit Filozofik “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup me tema për ESGJ dhe personat me aftësi të kufizuar
 • U themelua Platforma për avancimin e shëndetit seksual dhe riprodhues te personat me aftësi të kufizuar.
 • U përgatit video incizimi “Jeta ime, zgjedhja ime“.
 • Takime pune me Grupin ndërpartiak parlamentar për të drejtat e personave me aftësi të kufizuar.
 • Konferencë me temën “Parandalimi dhe pengimi i dhunës mbi gratë me aftësi të kufizuara: Gjendja në shtet dhe rekomandime”.

 

2. Partnerët

 • IPPF
 • RCPLIP “Poraka”
 • Mobiliteti Sfidë
 • “Poraka nasha”
 • Shoqata e studentëve dhe të rinjve me handikap – Shkup (SHSRH)
 • SOLEM
 • Lidhja nacionale e personave me invaliditet trupor të Maqedonisë – MOBILITET MAQEDONI
 • Polio Plus
 • Bota në pëllëmbë
 • Enti për veprimtari sociale Shkup
 • Fakulteti Filozofik “Shën Qirili dhe Metodi”, Shkup

3. Personi për kontakt

Vesna Matevska
vesna.turmakovska@hera.org.mk

Publikime

Publikime

Fushata

Shërbimet

Puna me H.E.R.A.

Bashkohu me ne! HERARinore

  Nëse dëshiron të mësosh më shumë rreth edukatës seksuale gjithëpërfshirëse, të bëhesh vullnetar dhe edukator, të flasësh për tema tabu, të kontribosh për të gjithë të rinjtë, të ndryshosh rrethanat, atëherë je në vendin e duhur! A dëshiron ta shfrytëzosh kohën tënde për diçka më ndryshe nga aktivitetet e tua të përditëshme? A dëshiron të takosh njerëz të ri, […]

Më tepër »

Shërbime falas

HERA ofron një varg shërbimesh pa pagesë, anonime dhe të besueshme nga fusha e shëndetit seksual dhe riprodhues – HIV testimi, kontrolle gjinekologjike dhe dermatologjike, ndihmë juridike pa pagesë, distribuim të prezervativëve dhe materialeve edukative, këshillime.

Më tepër »

KONKURS për praktikant në HERA

Në fund të vitit 2016 HERA filloi me programin e ri për praktikantë, që është i hapur për të rinjtë. Mundësia që të jesh praktikant te HERA hap drejtime të reja, ku të rinjtë mund të zhvillohen dhe të ndërtojnë përvojë përmes inkuadrimit në aktivitetet e përditshme të organizatës. Të rinjtë të cilët janë të interesuar të jenë praktikant në […]

Më tepër »

Partnerët


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.