(Македонски) Прв јавен настан на Платформата за студентски плурализам