(Македонски) Пратениците од Собранието на РМ предлагаат да се формира парламентарна група за ХИВ/СИДА