(Македонски) [Продолжен] Повик за учество на викенд-обука од областа на сеопфатното сексуално образование