Повик за понуди: консултант за проценка на потребите на Комисијата за заштита од дискриминација