26.02.2016

Повик за понуди: Консултант за проценка на потребите поврзани со сексуално и репродуктивно здравје на лица со сетилна попреченост

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – Х.Е.Р.А. во периодот од јануари 2016 до декември 2016 го спроведува проектот „Сексуално и репродуктивно здравје и лица со попреченост“. Во рамките на овој проект е предвидено истражување за проценка на пристапот до информации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје на лицата со сетилна попреченост (лицата со оштетен вид и лицата со оштетен слух). Главната цел на проценката е да се добијат препораки за унапредување на пристапот до информации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје за лицата со сетилна попреченост, врз база на идентификуваните потреби и недостатоци.

1. Цели на истражувањето:
– Проценка на постоечки систем/механизам за пристап до информации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје за лица со сетилна попреченост;
– Да се идентификуваат потребите за пристап до информации и услуги за сексуално и репродуктивно здравје кај лицата со сетилна попреченост.

2. Профил на консултантот
Консултантот треба да ги исполнува следните услови:
– искуство како методолог и како главен истражувач во квантитативни и квалитативни истражувања
– истражувачко искуство познавање во доменот на човековите права, сексуалното и репродуктивно здравје и права, правата и потребите на лицата со попреченост.

3.Задачи и временска рамка
Истражувачот има задача:
– да развие методологија на истражувањето
– да подготви и спроведе акционен план
– да направи анализа на квантитативните и квалитативните податоци од истражувањето
– да изготви сеопфатен извештај и краток сумарен извештај со заклучоци и препораки
– да ги презентира резултатите од истражувањето пред засегнатите субјекти вклучени во проектот
Временска рамка:
– Подготовка на методологија и акционен план: 10 март – 24 март 2016
– Спроведување на теренската работа од истражувањето: 25 март -25 април 2016
– Обработка на податоците и подготовка на нацрт-извештај со заклучоци: 25 април – 10 мај 2016
– Подготовка на финален извештај: до 10 мај

4. Аплицирање
На повикот може да се пријават физички или правни лица.
Заинтересираните лица, најдоцна до 10 март 2016 потребно е да достават:
– професионална биографија со вклучени референци за подрачјата наведени во точка 2
– предлог на акционен план за истражувањето, во кое ќе се осврнат на пристапот што би го презеле како методолог и главен истражувач во овој вид на истражување
– предлог за изменета временска рамка за спроведување на истражувањето која нема да го надминува крајниот рок за поднесување на конечниот извештај
– предлог буџет за истражувањето

Документите со назнака Повик за консултант треба да се достават на следната електронска пошта: konkurs@hera.org.mk

Лицата коишто аплицирале ќе бидат известени за резултатите од повикот, по електронски пат, најдоцна 5 дена по затворањето на повикот.

Публикации

Кампањи

Сервиси

Работа со Х.Е.Р.А.

Прирачник за сензибилизација на семејни лекари за СРЗ на лицата со попреченост

Прирачникот за сензибилизација на здравствените работници (семејните лекари) го изготвија д-р Катерина Станкова Нинова, д-р Зоран Стојановски и Весна Матевска со цел да ја подотворат вратата за исклучително спефицична тема – сексуалноста на лицата со попреченост.

Повеќе »

Отворен ден ХЕРАМлади

ХЕРАМлади организираат отворен ден за сите оние кои сакаат да им се придружат! Ако си активист, ако си млад од 17-21 година, ако сакаш да дознаеш повеќе за сексуално и репродуктивно здравје, ако сакаш и твоите врсници да знаат повеќе, придружи ни се на отворениот ден и дознај повеќе! Сакаш да го искористиш твоето време за нешто различно од досегашното […]

Повеќе »

Бесплатни услуги

ХЕРА нуди низа бесплатни, анонимни и доверливи сервиси од областа на сексуалното и репродуктивно здравје. ХИВ тестирање, гинеколошки и дерматовенеролошки прегледи, бесплатна правна помош, дистрибуција на кондоми и едукативни материјали, советување

Повеќе »

Барање за прибирање понуди за изработка и емитување на видеоспот

ХЕРА – Асоцијација за здравствена едукација и истражување, со поддршка од Амбасадата на Кралството Холандија во Република Македонија, го спроведува проектот „Собранието и локалната самоуправа во унапредувањето на правата на ЛГБТ луѓето“. Во рамки на овој проект се предвидени активности за зголемување на свеста на јавноста за намалување на дискриминацијата и насилството врз ЛГБТ лицата во Македонија преку реализација на […]

Повеќе »

Партнери


Civica Mobilitas Opstina Centar European Delegation in Macedonia UN Women Groupe SOS CFSD Embassy of the United States Skopje, Macedonia Netherlands Embassy in Skopje, Macedonia Astra Network Град Скопје The Global Fund EGAL Коалиција СЗПМЗ Коалиција хомофобија Комерцијална банка Министерство за здравство IPPF - IPPF European Network National partnerscratic Institute NDI Национален младински совет Општина Струмица Македoнска платфoрма прoтив сирoмаштијата Радио МОФ УНФПА Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) http://psihologija.com.mk/
Copyright 2013 - HERA All rights reserved.