Повик за понуди за експерт за фасилитација на основна обука за застапување