(Македонски) Повик за изработка на мобилна апликација