(Македонски) Оглас за работно место – асистент на проект