(Македонски) МАКЕДОНСКИТЕ ЈАВНИ ЛИЧНОСТИ ПРОТИВ ХОМОФОБИЈАТA