(Македонски) Македонија нема прогрес во реализацијата на социјалните, економските и културните права