Конференција за вмрежување на институциите на локално и регионално ниво за користење на услугите од Прв семеен центар на Град Скопје