COVID-19 dhe SSR

Covid-19 dhe e drejta për abortin medikamentoz

Kriza shëndetësore e shkaktuar nga pandemia me Covid-19 ka rritur ...
lexon më shumë

Rekomandime të përkohshme për të vepruar pacientet shtatzëna ...

Këto rekomandime të përkohshme të bazuar në informacionet e deritanishme të ...
lexon më shumë

Informohu, mbrohu!

COVID-19 është sëmundje serioze dhe secili prej nesh duhet të ...
lexon më shumë

Këshilla për gratë shtatzëna gjatë periudhës të COVID-19

COVID-19 është sëmundje serioze dhe secili prej nesh duhet të ...
lexon më shumë